Original Research (Endourology)

Our Retrograde Intrarenal Surgery Experience with Horseshoe Kidney
 • Tufan Süelözgen
 • Cemal Selçuk İsoğlu
 • Mustafa Karabıçak
 • Mehmet Yiğit Yalçın
 • Sezgin Yeni
 • Yusuf Özlem İlbey
J Urol Surg 2017; 4: 106-108 DOI: 10.4274/jus.1350

Original Research

Comparison of Retrograde Intrarenal Surgery and Percutaneous Nephrolithotomy in the Treatment of 2-3 cm Multicalyceal Kidney Stones
 • Mehmet Çağlar Çakıcı
 • Sercan Sarı
 • Hakkı Uğur Özok
 • Nihat Karakoyunlu
 • Emre Hepşen
 • Levent Sağnak
 • Hikmet Topaloğlu
 • Hamit Ersoy
J Urol Surg 2018; 5: 143-148 DOI: 10.4274/jus.1993

About Journal

Forms

Useful Links

Applications